Oglas o prodaji radnih/proizvodnih mašina usmenim javnim nadmetanjem

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA, „ZENICA“, d.o.o. Zenica „u stečaju“ stečajni upravnik objavljuje

O  G  L  A  S

o prodaji radnih/proizvodnih mašina usmenim javnim nadmetanjem

Prodaju se predmetne mašine u posjedu i vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalaze u Zenici,  i to po vrstama i početnim cijenama procijenjenim po stalnom sudskom vještaku mašinske struke, po principu „viđeno kupljeno“.

U usmenom javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 50,00 KM. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10 % od početne cijene na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod „ASA“ banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku od 10 dana od dana izvršenog nadmetanja. Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku ponuđenu cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 10 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a prethodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.
Mašine koje se ovim Oglasom prodaju mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati  uz prethodnu najavu na telefon 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama Direkcije Željezare „Zenica“,d.o.o. Zenica „u stečaju“, prizemlje,  11.10.2022.godine sa početkom u 13,00 sati.

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba